Eigen huis in 2018

Printvriendelijke versie

Het stof van de jaarwisseling is opgetrokken. Met tal van wijzigingen in de regels voor onder meer belastingen, huwelijksvermogen en huizenbezit. Nu de rust is weergekeerd zetten wij nog eens de veranderingen voor uw als huizenbezitter op een rijtje. Het is niet alleen maar droefenis, er zitten ook pluspunten aan de aanpassingen.

Een belangrijke wijzigingen voor mensen met een jaarinkomen van € 68.507 en meer is het verder omlaag brengen van de aftrek van hypotheekrente. Het maximale percentage waartegen u dit jaar hypotheekrente mag aftrekken is 49,5%, een half procent minder dan vorig jaar. Volgend jaar gaat er weer een half procent af. Vanaf 2020 zijn de plannen om dit met jaarlijks 3% verder af te bouwen. De financiering van restschuld is nog wel mogelijk, maar u kunt de rente die u daarover betaalt niet meer aftrekken voor de inkomstenbelasting.
Daar tegenover gaat het eigenwoningforfait omlaag van 0,75% (voor huizen tot een waarde van net even meer dan een miljoen euro) naar 0,70%.

Vervolgens wordt ook de maximale hoogte van de hypotheek stapsgewijs steeds verder verlaagd. Dit jaar is dat 100% van de woningwaarde, vorig jaar nog 101%. Dat zal de komende jaren steeds verder omlaag gaan. Voor nu betekent het dat u als koper zelf bijkomende kosten – overdrachtsbelasting, courtage, taxatie- en notariskosten – zelf moet opbrengen. Daartegenover staat dat het inkomen van uw partner zwaarder meetelt in 2018 voor 70%. In 2017 was dat nog 60%.

Extra mogelijkheden
Als u een energieneutraal huis, een huis met een Energie-index (EI) of een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van nul of lager koopt, mag u € 25.000 euro extra lenen. Als u investeert in energiebesparende maatregelen is er nog een ander voordeel, namelijk een verhoogde grens om voor een nationale hypotheekgarantie in aanmerking te komen. De grens ligt dan op € 280.900 (106% van de woningwaarde), twintigduizend euro meer dan in 2017 en ruim vijftienduizend euro meer dan de gebruikelijke NHG-grens van € 265.000 in 2018.

Wie in 2018 en bedrag wil schenken aan familie of vrienden die dat geld gaan gebruiken voor het kopen of verbouwen van hun huis, kan dat tot € 100.800 belastingvrij doen. De begunstigde moet dan wel tussen 18 en 40 jaar oud zijn.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en de fiscale gevolgen van het kopen of bezitten van een eigen huis? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: TaxLive 2/1/18.