Home

 

Actueel Nieuws

Kan bewind in testament opgeheven worden?

Geld nalaten aan een minderjarig kind leidt nog wel eens tot bezorgdheid. Kan het kind wel omgaan met een groot bedrag? Ook als een erfgenaam weliswaar meerderjarig is maar niet goed in staat is om met geld om te gaan, geeft het maken van een testament dan zorgen. Het instellen van een bewind kan dan een oplossing zijn.

Gedoe over restschuld eigen huis na verbroken samenwoning

Het komt nogal eens voor dat het huis waarin samenwoners wonen, eigendom is van een van beiden, maar dat de schuld van die woning op beider naam staat. Rechtbanken hebben er werk genoeg aan. Want wat gebeurt er als de relatie over is en de partner-eigenaar het huis met verlies verkoopt?

Monddoodclausule

Een overeenkomst gesloten door twee partijen heeft in beginsel alleen werking tussen deze partijen. In overeenkomsten waarin is vastgelegd dat een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning) wordt overgedragen aan een derde, kan het voorkomen, dat aan de verkoper of koper van die onroerende zaak een bepaalde verplichting wordt opgelegd en waarbij het tevens de bedoeling is dat die verplichting bij doorverkoop ook weer overgaat op de nieuwe eigenaar.

Familie en schenken of lenen

et is algemeen bekend, dat leningen in familieverband vaak niet vastgelegd worden. Zolang beide partijen daar vrede mee hebben gaat het meestal wel goed, maar als één van beiden overlijdt, komen er vaak problemen.

Geen aanpassing splitsingsakte nodig

Een appartementencomplex bestaat niet alleen uit bijvoorbeeld woon- en/of winkelappartementen (ook wel gebruikseenheden of privé-gedeelten genoemd), maar ook uit gemeenschappelijke ruimten zoals gangen, galerijen en niet te vergeten het dak.

Nieuwe poging naar moderner personenvennootschappen

De personenvennootschappen – maatschap, vof en cv – gaan op de schop. Althans dat is de wens van een werkgroep van deskundigen in een deze zomer uitgebracht rapport. Dat rapport moet de aanzet zijn naar een nieuwe wettelijke regeling voor personenvennootschappen. Daarmee wordt de discussie over modernisering van de huidige personenvennootschappen, die in 2011 nog op niets uitliep, nieuw leven ingeblazen.